Kvæfjord Opplevelse & Avlastning

Tel: +47 77 09 30 03 » Faks: +47 77 09 30 04
Epost: post@koa-as.no » Org.nr: NO 888 031 812
Besøksadresse: Markveien 28 – 30, Borkenes
Postadresse: Postboks 125, 9476 Borkenes

» Vis hvor vi er på kart


KOA Akutt-telefon:

+ 47 96 51 94 00


Hei og velkommen til KOA familien!

KOA er et privat helse- og omsorgstilbud som tilbyr ulike tjenester til kommuner, offentlige etater og private over hele landet.

Vi er lokalisert fra Farsund i sør til Rødbergodden i nord med våre senter og boliger.

KOA hjelper mennesker i alle aldre med behov for avlastning, botilbud eller behandling og skal gi dem opplevelser og følelsen av personlig mestring. I motsetning til tradisjonelle tilbud hvor en har hatt en eller flere klart definerte målgrupper med klart definerte hjelpebehov, så «snur vi på flisa» og tilbyr tilrettelagte og skreddersydde opplegg i forhold til det enkelte menneske sine særegne og spesielle behov.

Vårt slagord er Opplevelse og Mestring! Mestringsfølelse gjennom de gode opplevelsene!