Kvæfjord Opplevelse & Avlastning

Tel: +47 77 09 30 03 » Faks: +47 77 09 30 04
Epost: post@koa-as.no » Org.nr: NO 888 031 812
Besøksadresse: Markveien 28 – 30, Borkenes
Postadresse: Postboks 125, 9476 Borkenes

» Vis hvor vi er på kart


KOA Akutt-telefon:

+ 47 96 51 94 00


Hei og velkommen til KOA familien!

KOA er et privat helse- og omsorgstilbud som tilbyr ulike tjenester til kommuner, offentlige etater og private over hele landet.

Vi er lokalisert fra Farsund i sør til Rødbergodden i nord med våre senter og boliger.

KOA hjelper mennesker i alle aldre med behov for avlastning, botilbud eller behandling og skal gi dem opplevelser og følelsen av personlig mestring. I motsetning til tradisjonelle tilbud hvor en har hatt en eller flere klart definerte målgrupper med klart definerte hjelpebehov, så «snur vi på flisa» og tilbyr tilrettelagte og skreddersydde opplegg i forhold til det enkelte menneske sine særegne og spesielle behov.

Vårt slagord er Opplevelse og Mestring! Mestringsfølelse gjennom de gode opplevelsene!

Vi redesigner for tiden vårt informasjonsmateriell. Skulle du ha behov for ytterligere informasjon ber vi deg kontakte Kommunikasjonssjef Kenneth Jenssen på e-post eller mobiltelefon 958 36 553.