Cocoon er «hylsteret» som sommerfugllarven spinner rundt seg selv før den går over i puppestadiet. Her gjør den seg klar for å klekkes som en fullvoksen sommerfugl. KOA Cocoon er en slik trygg omsorgs og utviklingsbase. Her skal beboerne få det de trenger for å kunne fly ut i verden som frie enkeltindivider, med all sin skjønnhet og prakt, lik sommerfuglen.

KOA Cocoon er en privateid barneverninstitusjon for barn og unge i alderen 10 – 18 (23) år som trenger et døgnbasert tilbud og en trygg omsorgs- og utviklingsbase. Institusjonen har et kultursensitivt perspektiv og er en institusjon med høy faglig kompetanse innenfor barnevern og etnisitet, flerkulturell forståelse og traumefokusert omsorg. Vi jobber ut i fra mottoet «mangfold er en ressurs» og legger til grunn at alle, uansett bakgrunn, er ressurspersoner med positive ressurser man kan bygge videre på. Vi inngår i Bufdirs og Oslo kommunes rammeavtaler om kjøp av institusjonsplasser i barnevernet, og Bufdirs rammeavtale om kjøp av omsorgssenterplasser.