KOA er et privat helse- og omsorgstilbud som tilbyr ulike tjenester til kommuner, offentlige etater og private over hele landet. Vi er lokalisert fra Lenvik i nord til Farsund i sør med våre senter og boliger. Hovedmålet er å gi et godt tilrettelagt tilbud til den enkelte og et godt samarbeid med foreldre og pårørende. Bak vårt kombinerte omsorgs – og avlastningstiltak står ekteparet Mona og Morten Sørgård. De har selv en sønn med barneautisme med alvorlig utviklingshemming og har kjent på kroppen hva det kreves av foreldre å få et barn med spesielle behov.